Přeskočit na obsah

Pacienti, kteří se necítí osamělí, žijí déle.

Odborný časopis Cancerworld publikoval článek o závěrech studie amerického Journal of the National Comprehensive Cancer Network (Časopis Národní sítě pro léčbu rakoviny) zaměřené na vliv osamělosti na zdravotní stav onkopacientů v remisi na vyšší úmrtnost. Je potřeba odlišit pojmy samota a osamělost. Zatím co občasná samota může člověku pomoct utřídit si myšlenky, postoje, uvědomit si lépe svoje pocity a také odpočívat, osamělost ho vede k rezignaci, pocitu méněcennosti, zbytečnosti, opuštěnosti a ještě k větší izolaci.

Studie ukázala, že u pacientů pociťujících hlubokou osamělost/opuštěnost byl nárůst úmrtnosti až o 67%!

Programy screeningu osamělosti a zajištění zdrojů a podpory by měly pomáhat zvyšovat kvalitu života pacientů a vracet je do běžného života.

Onkopacienti zažívají sociální izolaci ve spojení s onkologickou diagnózou a léčbou. Ta ještě sílí nedostatečným pochopením a podporou ze strany blízké rodiny a přátel, kteří nesdílí jejich obavy a úzkost. Sociální izolace a osamělost není totéž. I lidé s četnými sociálními kontakty se mohou cítit osamělí.

Bylo zjištěno, že pocit osamělosti významně ovlivňuje zdraví onkologických pacientů včetně morbidity a mortality. Narůstá riziko negativních emocí (nepřátelství, stres, úzkost), zvýšení nezdravých návyků (kouření, alkohol, nedostatek pohybu) a oslabení imunity.

Screening osamělosti/opuštěnosti by se měl stát rutinní součásti primární péče o onkologické pacienty v remisi. Na této úrovni by mělo dojít k všeobecnému posouzení osamělosti u pacientů v remisi a poskytnout pomoc překonat fyzické důsledky léčby (nespavost a chronický stres), nabídnout edukaci o možných emocionálních dopadech diagnózy a léčby. Zdravotnický personál může působit jako spojení mezi specialisty, aby zajistili dohled a vhodné působení.

Každé odhalení pocitu hlubší osamělosti/opuštěnosti je klíčové a vede k odhalení dalšího nárůstu zdravotních komplikací a rizika.

Budoucí studie by se měly zaměřit na stanovení přiměřených nástrojů identifikace hlubokého pocitu osamělosti a zkoumat efektivitu screeningů, která vede k vhodné péči.

Pocit osamělosti/opuštěnosti souvisí výrazně s přibývajícím věkem, proto je užitečné sledovat na internetu příslušné stránky. Doporučuji například tyto:

Senior klub – počítačové kurzy, U3V, babské rady..,

Třetí věk – portál nejen pro seniory, užitečné informace, tipy, návody, pomocné služby,

Helpnet – podpora aktivního života seniorů,

I60.cz – články samotných čtenářů, seznamka..

Život 90 stránky občanského sdružení Život 90 – diskusní fórum pro seniory, zpravodaj Senioři, ukázky z časopisu Generace a informace o dalších aktivitách

Bohatá síť lokálních pacientských organizací sdružených v Alianci žen s rakovinou prsu umožňuje lépe poznat své členky, vytvářet nová přátelství a zajímavý program, edukační, informační i zábavný.

S osamělostí se dá bojovat, člověk pro to ale musí něco udělat.

Mgr. Marta Kostrová, národní reprezentantka ČR pro Europu Donnu a ECPC