2015 Výroční konference

Ve dnech 20. – 21. listopadu 2015 pořádala Aliance žen s rakovinou prsu Výroční konferenci na téma  Psychologická podpora – důležitý průvodce každou peripetií našeho života.  Konference se zúčastnily zástupkyně 32 pacientských organizací  z celé ČR

Měly možnost si vyslechnout přednášky paní doktorky Peterové na téma „Jak se nebát“, paní docentky Janáčkové  „Život je boj“ a paní Čadkové Svejkovské z Amelie  „Co se děje na poli psychosociální péče v České republice aneb ozvěny konference "I slova léčí ll." I odpolední program byl zaměřený tématicky  a  účastnice konference se pod uměleckým  dohledem  malíře Ondřeje Rady a jeho ženy Renáty věnovaly malbě na téma „Naděje“. I když většina z nás nemalovala od školních let, tak každé dílko mělo svůj výraz, barvu a naději.  Na  pořadu dne byla také návštěva Botanické zahrady na Slupi a večerní koncert  klasické hudby Petra Nouzovského a Yukie Ichimury, kdy se impozantním sálem v Emauzském klášteře prolínaly krásné tóny violoncella a klavíru. Na závěr večera  navštívil přítomné Petr Rajchert a Bára Srncová, aby si s námi povyprávěli o životě, naději , lásce a  Petr Rajchert o své knize „Ruku na srdce, náhody neexistují“. Druhý den konference proběhlo vyhodnocení aktivit Aliance žen s rakovinou prsu a projektů Bellis Young and Cancer a Neviditelné ženy. Konference se všem líbila a  fotografie si můžete prohlédnout na rajčeti.

#aliancezen

Naposledy změněno neděle, 06 březen 2016 17:31

  • Twitter
  • Twitter
  • YouTube
  • Aliance žen na fotogalerii Rajče