Plaveme prsa

O projektu

Mezinárodní koalice Europa Donna vyhlášuje každoročně svou osvětovou kampaň, která vrcholí konkrétními aktivitami v jednotlivých členských zemích této koalice v měsíci říjnu.

Aliance žen s rakovinou prsu se proto rozhodla poprvé v roce 2011 uspořádat v České republice celostátní akci pro veřejnost se symbolickým názvem "Plaveme prsa!", kterou se zapojila do mezinárodní kampaně Breast Healt Day. Doufáme, že se tato akce stane tradicí, které se budete spolu s námi účastnit.

Jedná se o akci, které se účastní jak pacientky – členky pacientských organizací v jednotlivých městech, tak sympatizující ženy, muži, děti i veřejnost.

Smyslem této akce je upozornit na dobrou prognózu v případě včasné léčby zhoubného nádoru prsu, na možnosti kvalitního života vyléčených žen a na význam podpory v průběhu léčby i po ní.

Nejedná se o závod na čas, spíše o účast veřejnosti a počet měst, kde štafety v současně v jeden den probíhají.

Přijďte si zaplavat, udělat něco pro svoje zdraví a podpořit ženy s rakovinou prsu

Dne 15. 10. 2016 se nám v Praze v Aquacentru Šutka během akce Plaveme prsa 2016 podařilo překonat kanál La Manche!
110 plavců a plavkyň různého věku, kteří se rozhodli aktivně podpořit naši akci, uplavalo celkem 57 km 100 m. Tuto vzdálenost nám pomohli uplavat i naši vzácní hosté - přemožitel kanálu La Manche Stanislav Bartůšek a generální ředitel společnosti TCP a.s. Ing. Robert Plavec.
Ostatní účastníci nás podpořili svou přítomností a všichni společně jsme si užili krásné odpoledne plné aktivního pohybu i zábavy. Naše kolegyně z klubu ŽAP a Alen Praha opět veřejnosti poskytly mnoho důležitých informací o prevenci rakoviny prsu a předváděly samovyšetření prsu na prsních fantomech. Akce se zúčastnily také naše mladé kolegyně z Bellis Young and Cancer a přidaly několik uplavaných kilometrů.
Fotografie najdete na rajčeti.
 11. října 2014, se uskutečnil 4. ročník celostátní akce PLAVEME PRSA 2014. Letos se do akce zapojilo 19 pacientských organizací v 15 městech. Smyslem této akce, bylo upozornit na dobrou prognózu v případě včasné léčby zhoubného nádoru prsu, na možnosti kvalitního života vyléčených žen a na význam podpory v průběhu léčby i po ní. V každém městě je pro návštěvníky připraven zajímavý program. Členky pořádajících pacientských organizací ve všech městech také ukazovaly zájemcům techniku samovyšetření prsu a poskytovaly i další cenné rady.

About the Project

Each year, the International Coalition Europa Donna organizes a world educational campaign, which culminates in October with concrete events in individual member countries of this coalition.

In 2011, the Alliance of Women with Breast Cancer decided for the first time to organize an all-national event for the public throughout the Czech Republic, named symbolically We Swim Breaststroke! In this way we joined the international Breast Health Day campaign. We hope that this event will become a tradition and we invite you to take part in it, together with us.

The participants in this event include both patients - members of various patients' organizations in individual cities - and women, men, children and all public who want to demonstrate their sympathy.

The goal of this happening is to draw attention to three facts: early treatment of breast cancer means a good prognosis - the women who have been cured can live a high quality life - and support of patients by their families and friends during the treatment and afterwards is crucial.

It is not a competition for the best time. Much more important is the participation of the public and the number of cities and towns where these relays take place the same day at the same time.


  • Twitter
  • Twitter
  • YouTube
  • Aliance žen na fotogalerii Rajče