Od 1. března 2021 jsou do očkovací kampaně zapojeni praktičtí lékaři (PL). Zapojení je z důvodu nízkého počtu vakcín v ČR postupné.

Smyslem zapojení PL je především:

  • zajištění lepší dostupnosti očkování i mimo očkovací místa v nemocnicích,
  • využití toho, že praktický lékař zná své pacienty a umí vyhodnotit míru jejich ohrožení nemocí covid-19

Koho praktičtí lékaři očkují

Pacienty, kteří spadají dle věku a zdravotního stavu do kategorie v dané době očkovaných osob:

  • pacienti starší 70 let
  • pacienti, u nichž PL vyhodnotí, že jejich riziko vážného průběhu nemoci covid-19 je obdobné riziku v dané době očkovaných osob, a to v případě pacientů s diagnózami a zdravotními stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19*
Základní informace z MZ - oddělení podpory práv pacientů o očkovacích látkách Comirnaty a AstraZeneca, jak fungují, co je třeba konzultovat s lékařem nebo případné nežádoucí reakce po očkování - viz letáček.
Poslední aktuality na webu pro pacientské organizace týkající se očkování praktickými lékaři a očkování chronických pacientů, k dispozici jsou také nově vytvořené letáky (pdf i jpg) s informacemi o očkování.
Kampaní nazvanou "30 procent pro dárce" zahájila Asociace veřejně prospěšných organizací ČR aktivní komunikaci s neziskovými organizacemi i dárci, kteří přispívají na veřejně prospěšné aktivity v sociální oblasti, kultuře i sportu. V průběhu celého roku chce AVPO ČR upozorňovat na dočasnou možnost zvýšeného daňového odpisu za dary poskytnuté v roce 2021, v případě firem oproti jiným rokům až dvojnásobného.

Kulturní výbor obce Strážovice (okres Hodonín) udělal ženám k jejich svátku MDŽ v loňském roce radost a tak vznikla výstava s názvem Cherchez la femme – za vším hledej ženu. Za radostí následovala pomoc ženám bojující s rakovinou prsu s cílem podpořit Alianci žen s rakovinou prsu.

Kdo se může objednat k očkování, jak se objednat a další informace k očkování - podívejte se na letáček. Všechny aktualizované informace se dozvíte také na webu -  článek na webu, kde najdete informace o očkování osob 70+ a chronických pacientů, o zapojení praktických lékařů a návod na registraci včetně různých letáků ke stažení.
O problematice COVIDu u onkologických pacientů, zvláště o průběhu onemocnění u pacientů v léčbě a doporučení ohledně očkování si můžete přečíst na portálu o zdraví -MojeMedicína.cz:  https://www.mojemedicina.cz/pruvodce-pacienta/diagnozy/covid19/covid-19-a-protinadorova-lecba.html
11. 2. 2021 proběhla on-line výuka komunikace - Jak si dát schůzku v aplikaci Microsoft Teams. Připojené členky on-line z pacientských organizací a Bellis uvedl do světa komunikace na Teams Adam Pešek ze společnosti Digiskills.cz. 

Záznam z webináře zde <https://digiskillscz-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/adam_pesek_digiskills_cz/
EcLpux8LJKJMtWqlFZi1kbwBW68DPKxwAQuxSMpJzJnNXQ?e=6xKcPB

Covid portál -  www.covid.gov.cz - dozvíte se informace k očkování (jak se registrovat a jak postupovat dál) a také dostupné informace o vakcíně v současné době, vedlejší účinky, mutace, apod.                                    Dále jsou tam detailní informace v souvislosti s covidem v běžném životě včetně všech opatření, nařízení vlády, jejich detail, platnost a jednoduché vysvětlení.

 

4. února je již tradičně připsán světovému dni boje proti rakovině. Rakovina je velkou zátěží nejen pro nemocného, kterého ohrožuje na životě a omezuje v běžném životě, ale také pro rodiny a celkově i společnost. Světově se tomuto tématu věnují odborníci a i politici, pracuje se na strategiích boje s rakovinou. V tuto chvíli se připravuje revize Národního onkologického programu ČR a provázání se strategií Zdraví 2030, pak přijde na řadu akční plán. Rakovina se počítá na čas, lidské životy, kapacity, peníze, ale i poznání.

Strana 1 z 23

  • Twitter
  • Twitter
  • YouTube
  • Aliance žen na fotogalerii Rajče